Tehtäväpankki

Erilaiset tilanteet

Epävarmuuden tunnetta ei tarvitse peitellä. Toisen kanssa keskusteleminen saattaa tuoda ajatteluun ja epävarmuuden kokemiseen uusia näkökulmia. Voit käyttää alla olevaa taulukkoa keskustelun tukena. Merkitse siihen kolme (3) tilannetta, joissa koet itsesi epävarmaksi ja kolme (3) tilannetta, joissa koet itsesi varmaksi. Tilanteet voivat liittyä esimerkiksi vieraiden ihmisten kanssa keskustelemiseen, harrastuksiin tai työhön.

Tilanne, jossa koen itseni epävarmaksi

Tilanne, jossa koen itseni varmaksi

« Edelliseen Alkuun ^^ Seuraavaan »