Tehtäväpankki

Itsesäätelytaidot

Itsesäätelytaito on kykyä säädellä omaa käyttäytymistä eli sitä, kuinka paljon tunteille, ajatuksille ja haluille antaa valtaa. Tunteiden ja käyttäytymisen säätelyä tarvitaan sujuvassa vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Käyttäytymiseen vaikuttaminen korostuu erityisesti silloin, kun on tunteiden vallassa. Itsesäätelyä on sääntöjen ja ohjeiden noudattaminen silloinkin, kun haluaisi toimia toisin. Se on kykyä asettaa itselle rajoja tai ohjata omaa toimintaa tavoitteiden saavuttamiseksi.

Mitä muuta itsesäätelytaito sinun mielestäsi on?

Minkälaisten tavoitteiden saavuttamiseksi sinulla on hyvä motivaatio?

« Edelliseen Alkuun ^^ Seuraavaan »