Tehtäväpankki

Työturvallisuudesta huolehtiminen

Työturvallisuudella tarkoitetaan työturvallisuusohjeita ja käytäntöjä, joilla varmistetaan, että jokaisella on hyvä ja turvallinen olo työpaikalla. Työturvallisuudesta huolehtimalla ehkäistään tapaturmia ja vahinkoja. Tästä syystä jokaisen työntekijän tulee noudattaa työpaikan ohjeita ja sääntöjä sekä ilmoittaa asioista, jotka saattavat heikentää työturvallisuutta.

Mitä muuta työturvallisuus ja siitä huolehtiminen sinun mielestäsi tarkoittavat?

« Edelliseen Alkuun ^^ Seuraavaan »