Tehtäväpankki

Vuorovaikutustaidot

Vuorovaikutustaidoilla tarkoitetaan kykyä ja halua vaihtaa ajatuksia, kokemuksia ja mielipiteitä. Keskeistä on vastavuoroisuus ja se, että kaikki osapuolet antavat panoksensa keskusteluun. Vuorovaikutus ei ole pelkkää puhetta, vaan siihen kuuluu myös taito kuunnella sekä ilmaista itseään suullisesti ja kirjallisesti. Vuorovaikutusta ovat puheen lisäksi myös henkilön ilmeet, eleet ja viittomat. Vuorovaikutustaitoja tarvitaan jokapäiväisten asioiden hoitamisessa ja esimerkiksi ristiriitojen ratkaisemisessa.

Mitä muuta vuorovaikutustaidot sinun mielestäsi ovat?

« Edelliseen Alkuun ^^ Seuraavaan »