Tehtäväpankki

Yhteistyötaidot

Yhteistyötaidoilla tarkoitetaan sitä, että haluaa ja pystyy toimimaan muiden kanssa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Kun ihmisellä on hyvät yhteistyötaidot, hänen on helpompi tulla muiden kanssa toimeen. Yhteistyötaitoinen henkilö kykenee ottamaan huomioon muiden mielipiteet ja tuomaan oman mielipiteensä esille asiallisesti. Yhteistyötaitojen perustana on myönteinen suhtautuminen muihin ihmisiin ja yhteiseen toimintaan.

Mitä muuta yhteistyötaidot sinun mielestäsi tarkoittavat?

« Edelliseen Alkuun ^^ Seuraavaan »