Tehtäväpankki

Yhteistyötaidot ryhmässä

Seuraavien tehtävien avulla voi harjoitella yhteistyötaitoja ryhmässä.

Tehtävät on kopioitu lähdeluettelossa mainitusta linkistä, josta löytyy myös muista vaihtoehtoja.

Yhteinen piirustus

Ryhmä: ei rajoituksia, noin viiden hengen ryhmiä

Kesto: noin 15 minuuttia

Välineet: Papereita, kyniä, sormivärejä..

Otetaan yksi yhteinen iso paperi, johon jokainen piirtää vuorollaan. Ohjaaja ottaa jokaisen piirtäjän kohdalla aika, esimerkiksi minuutin verran. Etukäteen voidaan sopia, kuinka monta kierrosta yhteisen kuvan piirtämiseen käytetään.

Ensimmäinen aloittaa kuvan piirtämisen. Kun aika on täynnä, piirtäminen lopetetaan ja vuoro siirtyy seuraavalle. Ei haittaa, vaikka edellisen piirtäjän kuva jää kesken, seuraavan tehtävänä on jatkaa kuvaa. Jokainen vie kuvitusta eteenpäin niin, että tavoitteena on muodostaa mahdollisimman yhtenäinen kuva. Hauskuutta ja haastetta lisää, jos piirtäjä keksii kuvaan yllättäviä elementtejä.

Harjoitus voidaan toteuttaa myös niin, että peitetään koko pöytä isolla paperilla. Ryhmäläiset asettuvat tasaisesti pöydän ympärille ja kiertelevät vapaassa tahdissa keskustelematta lisäämässä kuvaelementtejä haluamiinsa kohtiin. Taustalla voi soida musiikkia. Lopputuloksena muodostuu yhteinen suuri taideteos.

Yhteinen kertomus

Ryhmä: ei rajoituksia, 10 hengen ryhmiä

Kesto: 10-15 minuuttia

Yksi aloittaa kertomuksen ja kertoo siitä muutaman lauseen verran. Kertomuksen voi katkaista lauseen loppuun tai vaikka kesken lausetta. Seuraavan tehtävänä on jatkaa kertomusta. Jokainen vie tarinaa aina hieman eteenpäin niin, että tavoitteena on muodostaa mahdollisimman yhtenäinen kertomus. Viimeiset kertojat huolehtivat siitä, että tarina saa lopun. Tarinasta tulee hauskempi ja tehtävästä vaikeampi, kun kertoja päättää oman osuutensa yllättävällä tai muun tarinan kanssa yhteen sopimattomalla asialla.

Viallinen tehdas

Ryhmä: ei rajoituksia, 5 hengen ryhmiä

Kesto: 15 minuuttia

Välineet: paperia, kyniä

Tavoitteena on oppia yhdessä suunnittelemista ja ideariihityöskentelyä. Kannustetaan kritiikittömään ideoiden heittelyyn: mikään idea ei ole huono. Vaikka idea ei olisi toteuttamiskelpoinen, se voi antaa sysäyksen jollekin uudelle ajatukselle.

Ryhmä jaetaan viiden hengen ryhmiin. Ryhmien tehtävänä on pelastaa tehtaanomistaja pulasta: viallisen tuotantoprosessin takia liukuhihna on syytänyt 100 000 pohjatonta lasikulhoa (piikitöntä kampaa, vuotavaa pahvimukia...). Ryhmien tehtävänä on keksiä mahdollisimman monta uudenlaista käyttötapaa tuotteille, tavoitteena saada ne myydyksi, mieluiten tietenkin hyvään hintaan. Aikaa ideointiin on 10 minuuttia. Ideat esitellään lopuksi toisille ryhmille.

LÄHDE
Mahis / Nuorten Akatemia. 2018. Harjoituspankki.