Tehtäväpankki

Tietoa tehtäväpankista

Tehtäväpankissa olevat tehtävät on tuotettu Oman elämän nainen-hankkeessa 2017-2019. Hankkeen tavoitteena oli kehittää työpajamalli työelämävalmiuksien edistämiseksi. Toteuttamisessa oli mukana KTO – Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus, Turun Ammattikorkeakoulu, Kehitysvammaliitto ja Autismisäätiö. Hankkeen rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus).

Tehtävien kehittämisessä ja ideoimisessa, työstämisessä sekä kuvittamisessa oli mukana myös Turun Ammattikorkeakoulun sosionomi- ja toimintaterapeuttiopiskelijoita sekä hankkeeseen osallistuneita kokemusasiantuntijoita. Tästä suuri kiitos heille kaikille!

Tehtäväpankin tehtäviä saa vapaasti hyödyntää ja muokata omien tarpeiden mukaiseksi. Ainoastaan kuvat ovat tekijänoikeuslain mukaisesti suojattuja.

Tehtäväpankin kävijämääriä seurataan Google Analyticsin avulla. Kävijöitä ei yksilöidä, eikä heistä tallenneta mitään tietoja palvelimelle. Kaikki käyttäjän syöttämät tiedot tallennetaan kekseihin käyttäjän omaan selaimeen josta ne poistuvat puolen tunnin kuluessa. Tehtäväpankista saatavat PDF-tiedostot luodaan käyttäjän koneella.

Voit maalata tekstiä hiirellä ja kuulla sen puhuttuna. Huomaa että toimivuus mobiililaitteilla voi olla erilainen.

Mikäli haluat, on tehtäväpankin lähdekoodi saatavilla. Ajantasaiset yhteystiedot löydät hankkeen etusivun alareunasta.

Hankkeen toteuttajat:
Hankkeen rahoittajat: